KONTAKT

Niepubliczny Teatr Impresaryjny
„SCENA TAM2”


ul. Widok 102/8
62-800 Kalisz

tel. 62 590 90 77
fax 62 590 90 66

e-mail:
Sekretariat: tam2@tam2.pl
 
Tomasz Wasiak
Prezes Stowarzyszenia


Sławomir Rusek
Wiceprezes Stowarzyszenia


Anna Rusek-Wasiak
Wiceprezes Stowarzyszenia,
Dyrektor Teatru

dr Maciej Michalski
Założyciel Teatru    Scena TAM2 oficjalnie powstała w marcu 1993 roku. Dla wielu jej członków nie był to jednak początek pracy na scenie, ponieważ wcześniej, od 1989 r., byli wychowankami Macieja Michalskiego i z nim tworzyli koło teatralne. Po trzech latach siedzibą teatru stał się Klub Osiedlowy KSM, gdzie młodzi aktorzy mogli realizować swoje marzenia sceniczne. Już w 1992 r. mogli wystawić swoją pierwszą premierę w nowym miejscu ("Szkoła, moja szkoła" według własnego scenariusza). Na spektakle przychodziło coraz więcej osób. Ustalono wówczas, że koło teatralne należy przekształcić w teatr młodzieżowy, przyjąć do współpracy utalentowanych młodych ludzi i rozpocząć zajęcia warsztatowe z emisji głosu, plastyki ruchu scenicznego, tańca, recytacji wierszy i gry aktorskiej. Wszyscy członkowie nowego już zespołu zaakceptowali zaproponowaną przez swojego lidera nazwę TAM2; "tam", bo jest to zaimek wskazujący (na konkretny temat, problem; jest to również odpowiedź na odwieczne pytanie ludzkości "Quo vadis?" - "Dokąd zmierzasz?"), ponadto "TAM" można uznać za skrótowiec: Teatr Autorski Młodych; natomiast "2" oznacza drugi etap pracy, już nie w ramach koła czy sekcji, ale regularnych i wielogodzinnych warsztatów i prób.
    Pierwszym przedstawieniem pod szyldem TAM2 była inscenizacja "Dziś gramy Dziady" według II części "Dziadów" Adama Mickiewicza (19 marca 1993r.). Przychylne recenzje, które po premierze pojawiły się w prasie, sprawiły, że Scena TAM2 zaczęła być znana w Kaliszu i okolicach, z każdą premierą coraz chętniej oglądana.
    W kolejnych latach Scena TAM2 wystawiła między innymi program poetycki pt. "Między nami nic nie było" powstały na kanwie erotyków Adama Asnyka (1994r.), "Oni też czekają na Godota" według "Czekając na Godota" Samuela Becetta (1995r.), "Na jagody" Marii Konopnickiej (1997r.), "Emigranci" Sławomira Mrożka (2000 i 2007r.), "Spotkanie z Panem Cogito" według liryków Zbigniewa Herberta (2004r.), "Inspektor" na motywach "Rewizora" Mikołaja Gogola (2006r.), "Mały Ksiązę" według powieści Antoine'a de Saint-Exupery'ego (2008r.), "Nadzór" na motywach "Ścisłego nadzoru" Jeana Geneta (2008r. i 2014r., spektakl realizowany z więźniami kaliskiego Zakładu Karnego w ramach programu resocjalizacyjno - readaptacyjnego "Maska"), "Z kamienia i chmury" według utworów Zbigniewa Herberta (2009r.), "Na kuchennych schodach" (2013r.) - monodram w wykonaniu Dariusza Sosińskiego, "Zbrodnia z premedytacją" (2013r.) na podstawie opowiadania Witolda Gombrowicza.
Teatr nie zapomina też o najmłodszych widzach. Aktorzy czytają bajki przedszkolakom. Teatr przygotowuje inscenizacje bajek pod własnym szyldem (
"Misja Mikołaj"), ale też współtworzy Teatr Rodziców w Publicznym Przedszkolu nr 18 w Kaliszu im."Chatka Puchatka" (bajki: "Gerda w bajkach merda", "Brzydkie Słoniątko", "Królewna Kaprysia").
    Aktorzy z TAM2 sprawdzili swoje umiejętności również w spektaklach kabaretowych. Tu wypada wspomnieć o czterech częściach "Stołów, stolików, stoliczków" (1994, 1995, 1997, 2009r.) czy "Zielonych emigrantach" (2002r.). Teksty do tych programów układali sami członkowie zespołu i to nierzadko w trakcie występów.
    Od 1995 do 2007 roku  Scena TAM2 regularnie wystawiała w styczniu spektakle dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Poza tym prezentuje prace sceniczne na zamówienie różnych instytucji i stowarzyszeń, np. "Na jagody" Konopnickiej przygotowano w plenerach gołuchowskiego parku dla Muzeum Leśnictwa, natomiast program "Między nami nic nie było" uświetnił przed laty jubileusz Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka w Kaliszu.
    Od 1 maja 2008 do 21 marca 2013 roku Scena TAM2 funkcjonowała jako zawodowy Teatr, którego właścicielem była  firma "Róg Amaltei". Od 22 marca 2013 roku funkcjonuje jako Stowarzyszenie pod nazwą Niepubliczny Teatr Impresaryjny "SCENA TAM2" (nr KRS 0000455407). Zrzesza aktorów zawodowych i nieprofesjonalnych z całej Polski. Stał się drugim w Kaliszu teatrem repertuarowym. Wspiera działania artystyczne. Prowadzi warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Sezon 2013/2014 to, oprócz jubileuszu Teatru "SCENA TAM2", pasmo nagród, które Teatrowi dodały skrzydeł: Grand Prix VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Ogródkowych "W Alejach" Częstochowa 2013 dla spektaklu "Zbrodnia z premedytacją" oraz nagroda Prezydenta Miasta Kalisza dla Tomasza Wasiaka (Prezesa Stowarzyszenia) za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego w sezonie kulturalnym 2013/2014.
    Teatr "SCENA TAM2" uczestniczy w życiu kulturalnym Kalisza i okolic. Co roku wspiera działalność Fundacji Bread of Life, Stowarzyszenia Teraz Kalisz biorąc udział w Wigilii na kaliskim rynku oraz Kaliską Inicjatywę Miejską w projekcie "Kultura na trawie". 
Statut Teatru "SCENA TAM2" dostępny jest tutaj.